S4C

Navigation

Bydd S4C yn torri tir newydd tymor yma wrth i’r sianel ddarlledu gêm fyw o Uwch Gynghrair Merched Cymru Orchard am y tro cyntaf.

Y gêm ddarbi rhwng Caerdydd a phencampwyr y tymor diwethaf, Abertawe, sydd wedi ei dewis ar gyfer y darllediad hanesyddol ar benwythnos agoriadol y tymor newydd.

Gyda’r gêm yn cael ei chwarae tu ôl i ddrysau caeedig yn Stadiwm Lecwydd yng Nghaerdydd ar ddydd Sul 27 Medi, bydd darllediad Sgorio yn cychwyn ar S4C am 3.50pm, cic gyntaf am 4.00pm.

Yn ymuno â Dylan Ebenezer a Nicky John yn nhîm cyflwyno Sgorio bydd cyn ymosodwr Cymru, Gwennan Harries.

Meddai Gwennan: “Mae’r ffaith bod y gêm yn fyw yn gyffrous dros ben ac yn hwb enfawr i’r gynghrair. Mae proffil pêl droed merched wedi cynyddu tipyn dros y blynyddoedd diwethaf.

“Does dim ond rhaid edrych ar y torfeydd sy’n gwylio’r tîm cenedlaethol i weld bod diddordeb yno. Gobeithio bydd y gynghrair yn gallu manteisio ar y sylw yma yn yr un modd.”

Meddai Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon S4C: “Mae S4C yn gefnogwyr hir dymor o bêl-droed Cymru ac mae’n gam pwysig iawn yn hanes y sianel ein bod ni’n dangos gêm o Uwch Gynghrair Merched Cymru am y tro cyntaf.

“Mae safon y pêl-droed a lefel adloniant y gynghrair yn uchel ac mi ydyn ni’n edrych ymlaen at gêm ddarbi wych rhwng dau o dimau gorau’r wlad.”

Meddai Lowri Roberts, Pennaeth Pêl-droed Merched CBDC: “Ry’n ni’n hynod falch fod ein tymor newydd yn dechrau’n fyw ar S4C am y tro cyntaf erioed, achlysur sy’n garreg filltir i Uwch Gynghrair Merched Cymru.

“Ry’n ni’n gweithio’n agos gydag ein partneriaid darlledu i gynyddu ymwybyddiaeth ac i wneud gêm y merched yn fwy gweledol, gan arwain at gynyddu cyfranogiad a buddsoddiad pellach yn y gamp sy’n tyfu cyflymaf ledled Ewrop.”

Er gwaethaf effaith COVID-19 ar y tymor diwethaf, fe lwyddodd y ddau dîm i gwblhau’r ddwy gêm yn erbyn ei gilydd; Abertawe oedd yn fuddugol o ddwy gôl i ddim yn eu gêm gartref yn Hydref, cyn i’r ddau rannu’r pwyntiau mewn gêm ddi-sgôr yng Nghaerdydd ym mis Mawrth eleni.

Daeth y tymor i ben yn gynnar gyda sawl gêm ar ôl i’w chwarae, ond gyda’r Elyrch wedi casglu cyfartaledd rhagorol o 2.82 pwynt bob gêm, fe’u coronwyd yn bencampwyr, gyda Met Caerdydd yn ail (2.45 pwynt bob gêm) a Caerdydd yn drydydd (2.20 pwynt bob gêm).

Sgorio: Caerdydd v Abertawe
Dydd Sul 27 Medi, 3.50pm
Sylwebaeth ac isdeitlau Saesneg
Ar alw: S4C Clic, iPlayer a llwyfannau eraill

Sion Richards

Author Sion Richards

More posts by Sion Richards
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?