S4C

Navigation

Brynhawn Sul bydd tlws cynta’r tymor yn cael ei godi, ond a’i Met Caerdydd neu Cei Connah fydd yn cael eu dwylo ar Gwpan Nathaniel MG.  

Y myfyrwyr a’r Nomadiaid ydi’r ddau glwb diwethaf i ennill y gwpan, felly bydd y timau yn fwy na pharod am yr achlysur. 

 

Dydd Sul, 6 Chwefror  

Met Caerdydd v Cei Connah | Dydd Sul – 2.00 (Stadiwm Gwydr SDM, Pen-y-bont)  

Gan i’r gystadleuaeth gael ei diddymu’r tymor diwethaf oherwydd Covid-19, mae Cei Connah yn parhau i fod yn ddeiliaid ar y cwpan ar ôl codi’r tlws yn 2020 yn dilyn eu buddugoliaeth o 3-0 yn erbyn STM Sports yn y rownd derfynol. 

Dyna’r tro cyntaf i Gei Connah ennill Cwpan y Gynghrair ers tymor 1995/96 pan enillon nhw’r gystadleuaeth am y tro cyntaf yn eu hanes. 

Met Caerdydd oedd yr enillwyr yn 2018/19, yn curo Cambrian a Clydach o 2-0 i sicrhau un o brif dlysau Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes. 

Mae Met Caerdydd wedi cyrraedd y rownd derfynol am y trydydd tro mewn pedwar cynnig a byddai’r Dr Christian Edwards wrth ei fodd o ychwanegu at ei gasgliad o lwyddiannau yn ei dymor olaf wrth y llyw. 

Enillodd Craig Harrison 13 o dlysau yn ystod ei gyfnod fel rheolwr Y Seintiau Newydd yn cynnwys Cwpan y Gynghrair ar dri achlysur, ond mae bron i bum mlynedd ers iddo flasu llwyddiant fel rheolwr ac felly bydd yn ysu i gael ei ddwylo ar ei dlws cyntaf ers cael ei benodi’n fos ar y Nomadiaid yn Hydref 2021. 

Mae’n gaddo i fod yn frwydr agos gan fod y ddwy gêm gynghrair rhwng y timau’r tymor hwn wedi gorffen yn gyfartal.

Mae Cei Connah wedi curo Llandudno, Airbus UK, Treffynnon a’r Bala i gyrraedd y rownd derfynol eleni, tra bod Met Caerdydd wedi trechu Rhydaman, Aberystwyth, Hwlffordd a’r Barri. 

Bydd hi’n dipyn o daith i’r Nomadiaid ar gyfer y gêm ym Mhen-y-bont, ond ar ôl codi tlws y cynghrair yno lai na blwyddyn yn ôl bydd yr atgofion melys yn siwr o wneud y siwrne yn un brafiach. 

 

Gallwch wylio’r cyfan yn fyw ar S4C neu arlein gyda’r darllediad yn dechrau am 1.45 brynhawn Sul. 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?