S4C

Navigation

Rhagflas sydyn ar y dair gêm o dri cystadleuaeth gwahanol dros y penwythnos sy’n cynnwys clybiau’r Cymru Premier JD. 

 

CYMRU PREMIER JD  

Caernarfon (4ydd) v Met Caerdydd (6ed) | Dydd Sadwrn – 14:30  

Yn unig gêm gynghrair y penwythnos bydd carfan hyderus Caernarfon yn croesawu Met Caerdydd, sydd ar rediad gwael ar hyn o bryd. 

Gyda dim ond un colled yn eu wyth gêm ddiwethaf (vs YSN) mae Caernarfon wedi codi i’r 4ydd safle, bedwar pwynt uwchben Y Drenewydd a Met Caerdydd. 

Mae yna wyth pwynt yn gwahanu Caernarfon a’r Bala yn y ras i orffen yn y tri uchaf, ond bydd y Caneris yn teimlo’n ffyddiog cyn y gemau ail gyfle gyda’r timau sydd o’u cwmpas yn stryffaglu yn ddiweddar. 

Enillodd Caernarfon y gemau ail gyfle yn 2021/22, sef yr unig dymor ble nad oedd enillwyr y gemau ail gyfle yn cyrraedd Ewrop, ond yn hytrach yn camu i Gwpan Her yr Alban, ac felly mae’r Cofis yn dal i ysu am eu blas cyntaf o bêl-droed Ewropeaidd. 

Mae Met Caerdydd yn llygadu lle’n Ewrop am y tro cyntaf ers 2019, ond ar ôl mynd ar rediad o 10 gêm gynghrair heb ennill am y tro cyntaf ers tair blynedd mae’r gobaith yn pylu yn y brifddinas. 

Roedd Caernarfon wedi ennill wyth gêm yn olynol yn erbyn Met Caerdydd cyn i’r timau gael dwy gêm gyfartal o 2-2 yn y deufis diwethaf. 

Felly mae’r Cofis yn parhau ar rediad o 10 gêm heb golli yn erbyn y myfyrwyr ac mae Sion Bradley wedi sgorio pedair gôl mewn tair gêm yn erbyn Met Caerdydd y tymor hwn, yn cynnwys tair cic rydd. 

 

Record cynghrair diweddar:  

Caernarfon: ✅➖✅❌➖ 

Met Caerdydd: ͏❌❌❌❌➖ 

 

ROWND GYNDERFYNOL CWPAN CYMRU JD 

Cei Connah v Y Bala | Dydd Sadwrn – 17:15 (Parc Maesdu, Llandudno) 

Am yr ail dymor yn olynol bydd Cei Connah a’r Bala yn mynd benben yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru JD, a bydd yr enillwyr yn wynebu unai’r Seintiau Newydd neu Met Caerdydd yn y rownd derfynol ar ddydd Sul, 28 Ebrill yn Rodney Parade, Casnewydd. 

Y Bala oedd yn fuddugol yn y rownd gynderfynol y tymor diwethaf, yn ennill 3-2 ar Gae-y-Castell gyda goliau gan Nathan Peate, George Newell a Chris Venables yn gyrru tîm Colin Caton i’r rownd derfynol am yr eildro yn eu hanes. 

Y Bala oedd enillwyr Cwpan Cymru 2017, yn curo’r Seintiau Newydd yn y rownd derfynol yn Nantporth, ac roedden nhw’n anelu i ail-adrodd hanes y tymor diwethaf, ond fe gollon nhw’n drwm o 6-0 yn erbyn y Seintiau, sef y golled fwyaf mewn ffeinal ers 1931. 

Enillodd Cei Connah y gwpan yn 2018 ar ôl curo Aberystwyth o 4-1 ar Barc Latham dan reolaeth Andy Morrison, ac mae gan y rheolwr presennol Neil Gibson atgofion melys o godi’r cwpan fel chwaraewr-reolwr Prestatyn yn 2013. 

Mae Cei Connah chwe phwynt uwchben Y Bala yn y tabl, ond dyw’r Nomadiaid heb fod ar eu gorau yn ddiweddar gan golli tair gêm gynghrair yn olynol am y tro cyntaf ers Hydref 2015. 

Mae’n stori wahanol yn Y Bala gan eu bod nhw wedi colli dim ond mewn 10 ym mhob cystadleuaeth (vs YSN), gan ennill pob un o’u wyth gêm ddiwethaf oddi cartref. 

Y Bala’n sicr sydd wedi cael y gorau o bethau yn y gemau diweddar rhwng y clybiau yma gan golli dim ond un o’r wyth gornest flaenorol rhwng y timau (ennill 4, cyfartal 3). 

Mae’r ddau glwb mewn safle ffafriol i sichrau lle yn Ewrop eleni, ond byddai ennill y gêm hon yn gam mawr at gadarnhau hynny. 

 

Rownd Wyth Olaf: Bwcle 1-4 Cei Connah, Y Bala 3-0 Mynydd y Fflint 

4edd Rownd: Y Fflint 0-3 Cei Connah, Caerau Trelai 1-4 Y Bala 

3edd Rownd: Cei Connah 8-0 Prestatyn, Aberystwyth 0-1 Y Bala 

2il Rownd: Cei Connah 4-1 Caernarfon, Y Bala 3-0 Llandudno 

 

 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?