S4C

Navigation

Tair wythnos i fynd tan yr hollt ac mae’r ras am y Chwech Uchaf yn eithriadol o agos gyda’r Cofis a Hwlffordd yn hafal ar bwyntiau yn y 6ed a’r 7fed safle. 

Dydd Sadwrn, 20 Mawrth 

Aberystwyth (10fed) v Y Drenewydd (8fed) | Dydd Sadwrn – 14:30 

Mae’r Drenewydd wedi cael adfywiad ers ailddechrau’r tymor gan godi o’r ddau isaf i’r 8fed safle yn dilyn buddugoliaethau yn erbyn Pen-y-bont, Derwyddon Cefn a Met Caerdydd. 

Dyw’r Robiniaid yn sicr ddim allan o’r ras am y Chwech Uchaf gan eu bod ond chwe phwynt y tu ôl i Hwlffordd a Chaernarfon, gyda tair gêm ar ôl i’w chwarae cyn yr hollt. 

Mae’r Chwech Uchaf yn bendant allan o afael Aberystwyth, a chodi’n glir o’r ddau isaf ydi’r nod i griw Ceredigion erbyn hyn. 

Dyw’r Drenewydd heb golli yn eu pum gêm ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth (ennill 3, cyfartal 2). 

 

Record cynghrair diweddar:

Aberystwyth: ❌❌➖✅ 

Y Drenewydd: ➖✅❌✅ 

 

Cei Connah (1af) v Hwlffordd (6ed) | Dydd Sadwrn – 14:30 

Ar ôl 12 gêm heb golli, bydd Cei Connah yn disgwyl dim llai na buddugoliaeth gartref yn erbyn Hwlffordd brynhawn Sadwrn i agor bwlch o chwe phwynt ar y copa. 

Ond bydd Hwlffordd yn llawn hyder yn dilyn eu canlyniad campus yn erbyn Y Seintiau Newydd y penwythnos diwethaf (Hwl 2-1 YSN). 

Mae Cei Connah wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Hwlffordd, ond yn fwy na hynny, dyw’r Nomadiaid heb golli gartref yn y gynghrair ers dwy flynedd (25 gêm – ennill 20, cyfartal 5). 

 

Record cynghrair diweddar:    

Cei Connah: ✅✅✅ 

Hwlffordd: ❌✅✅❌ 

 

Met Caerdydd (9fed) v Derwyddon Cefn (12fed) | Dydd Sadwrn – 14:30 

Mae’r myfyrwyr a’r Derwyddon wedi bod yn stryffaglu yn ddiweddar gyda’r ddau glwb wedi colli pob un o’u pum gêm ddiwethaf. 

Met Caerdydd sydd â’r record ymosodol salaf yn y gynghrair (15 gôl mewn 19 gêm), a’r Derwyddon sydd â’r amddiffyn gwannaf (ildio 50 gôl mewn 20 gêm). 

Y Derwyddon sydd ar waelod y tabl, ond byddai triphwynt i hogiau’r Graig yn eu codi o fewn pwynt i dîm Christian Edwards. 

 

Record cynghrair diweddar:    

Met Caerdydd: ❌❌❌❌ 

Derwyddon Cefn: ❌❌❌ 

 

Pen-y-bont (4ydd) v Y Fflint (11eg) | Dydd Sadwrn – 14:30 

Mae Pen-y-bont o fewn trwch blewyn i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf, ac mae’n bosib iawn y bydd bechgyn Rhys Griffiths yn selio eu lle ddydd Sadwrn. 

Ond mae’r Fflint mewn trafferthion, yn hafal ar bwyntiau gyda’r Derwyddon ar waelod y domen ar ôl colli saith o’u wyth gêm ddiwethaf. 

Dim ond pythefnos sydd wedi mynd heibio ers i’r timau gwrdd am y tro cyntaf erioed gyda Nathan Wood yn sgorio unig gôl y gêm i Ben-y-bont ar Gae-y-Castell. 

 

Record cynghrair diweddar:    

Pen-y-bont: ❌❌✅➖ 

Y Fflint: ❌✅❌❌ 

 

Y Bala (3ydd) v Caernarfon (7fed) | Dydd Sadwrn – 14:30 (S4C) 

Daeth rhediad Y Bala o 14 gêm heb golli i ben nos Fawrth wrth i dîm Colin Caton golli o 3-1 gartref yn erbyn Cei Connah. 

Mae Caernarfon yn mwynhau cyfnod o chwe gêm heb golli, ond er hynny, mae’r Cofis yn parhau i fod yn hanner isa’r tabl ar wahaniaeth goliau. 

Dyw Caernarfon heb ennill yn eu pum gêm flaenorol yn erbyn Y Bala (colli 4, cyfartal 1), ond bydd angen canlyniad cadarnhaol ar y Caneris ddydd Sadwrn i gadw’r pwysau ar Hwlffordd a’r Barri yn y ras am y Chwech Uchaf. 

 

Record cynghrair diweddar:    

Y Bala: ✅✅➖ 

Caernarfon: ✅✅➖➖ 

 

Bydd uchafbwyntiau holl gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 17:30. 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?