S4C

Navigation

 

 

 

Y frwydr i osgoi’r cwymp fydd yn cael y brif sylw dros y penwythnos a gyda dim ond pwynt yn gwahanu’r tri isaf bydd Y Fflint, Y Drenewydd ac Aberystwyth i gyd yn chwarae’n fyw ar Sgorio. 

 

Nos Wener, 18 Rhagfyr 

Caernarfon v Y Drenewydd Nos Wener – 19:45 (Facebook Live) 

Ar ôl tair colled yn olynol mae’r Drenewydd wedi llithro i safleoedd y cwymp, ond gyda gêm wrth gefn o’i gymharu â’r timau o’u hamgylch bydd Chris Hughes yn hyderus y gall y Robinaid ddringo’r tabl yn ystod eu rhediad nesaf o gemau yn erbyn Caernarfon, Aberystwyth a Met Caerdydd. 

Yn dilyn colled drom yn erbyn Pen-y-bont bythefnos yn ôl, mae Caernarfon wedi ymateb yn gadarn gan ennill tair gêm gynghrair yn olynol am y tro cyntaf ers mis Rhagfyr diwethaf. 

Mae’r Cofis wedi ennill pedair o’u pum gêm ddiwethaf yn erbyn Y Drenewydd a byddai buddugoliaeth nos Wener yn eu codi i’r pedwerydd safle dros nos. 

 

Record cynghrair diweddar:

Caernarfon: ➖ 

Y Drenewydd: ✅➖❌❌ 

 

Dydd Sadwrn, 19 Rhagfyr 

Cei Connah v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30 

Bydd y pencampwyr yn ysu i ddychwelyd i’r maes yn dilyn eu buddugoliaeth ragorol yn erbyn Y Seintiau Newydd ddydd Sadwrn diwethaf, eu chweched buddugoliaeth yn olynol. 

Met Caerdydd sydd â’r record sgorio salaf yn y gynghrair y tymor yma (13 gôl mewn 15 gêm), a bydd hi’n her i dîm Christian Edwards yn erbyn y Nomadiaid sydd ond wedi ildio pedair gôl mewn wyth gêm gartref y tymor yma. 

Dyw Met Caerdydd erioed wedi ennill gêm gynghrair oddi cartref yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy, ond fe enillodd y myfyrwyr yno yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru y tymor diwethaf. 

 

Record cynghrair diweddar:  

Cei Connah: ✅✅✅✅✅ 

Met Caerdydd: ✅✅➖ 

 

Barri v Derwyddon Cefn Dydd Sadwrn – 14:30 

Enillodd Y Barri bump o’u chwe gêm agoriadol y tymor yma, ond ers hynny dyw hogiau Gavin Chesterfield ond wedi curo un mewn naw gan golli gafael ar y ceffylau blaen. 

Mae hi wedi bod yn wythnos fawr i’r Derwyddon sydd wedi codi o waelod y domen i’r 9fed safle yn dilyn dwy fuddugoliaeth o’r bron. 

Mae’r Dreigiau wedi ennill pedair o’u pum gêm ddiwethaf yn erbyn y Derwyddon ond mae’n gaddo i fod yn ornest agos ar Barc Jenner brynhawn Sadwrn. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Y Barri: ➖❌✅❌ 

Derwyddon Cefn: ❌➖❌ 

 

Y Fflint v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 16:15 (S4C) 

Bydd dau o’r tri isa’n cwrdd yn fyw ar Sgorio brynhawn Sadwrn a bydd Neil Gibson yn awyddus i sicrhau ei fuddugoliaeth gyntaf fel rheolwr Y Fflint o flaen y camerau. 

Mae Aberystwyth wedi colli eu pum gêm ddiwethaf ac yn stryffaglu tua’r gwaelodion ar ôl ennill dim ond dwy o’u 15 gêm y tymor hwn. 

Ond Aber enillodd y gêm gyfatebol gyda Jonathan Evans, Mathew Jones a Lee Jenkins yn rhwydo i’r Gwyrdd a’r Duon ar Goedlan y Parc ym mis Medi (Aber 3-1 Fflint). 

 

Record cynghrair diweddar: 

Y Fflint: ✅❌❌❌ 

Aberystwyth:  ❌❌❌❌ 

 

Y Seintiau Newydd v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30 

Mae’r Seintiau wedi ennill pob un o’u pedair gêm flaenorol yn erbyn Pen-y-bont ac ar ôl sgorio pedair yn erbyn Y Drenewydd yng nghanol wythnos mi fydd criw Scott Ruscoe yn hyderus o hawlio’r triphwynt ddydd Sadwrn. 

Dyw tîm Rhys Griffiths ond wedi colli yn erbyn y tri uchaf y tymor hwn (YSN, Cei Connah, Y Bala) a gyda sawl gêm wrth gefn mae Pen-y-bont mewn safle cryf i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf. 

Mae’r Seintiau wedi ennill pob un o’u gemau cartref y tymor yma ac yn benderfynol o beidio colli eu lle ar frig y tabl. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Y Seintiau Newydd: ✅✅✅❌ 

Pen-y-bont: ✅❌➖✅ 

 

Bydd uchafbwyntiau’r gemau i’w gweld ar Sgorio brynhawn Llun am 5:30. 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?