S4C

Navigation

Yn dilyn gornestau darbi cyffrous Gŵyl San Steffan bydd clybiau’r Cymru Premier JD yn chwarae’r gemau cyfatebol dros y deuddydd nesaf. 

 

Rydyn ni’n tynnu at derfyn rhan gynta’r tymor ac wrth i’r hollt yn y gynghrair agoshau mae’r pwysau’n cynyddu i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf. 

 

Wedi 22 rownd o gemau bydd y tabl yn hollti’n ddwy a bydd clybiau’r Chwech Uchaf yn cystadlu am lefydd yn Ewrop tra bydd y Chwech Isaf yn brwydro i aros yn y gynghrair. 

 

Mae’r Seintiau Newydd a Chei Connah eisoes wedi selio eu lle yn y Chwech Uchaf, ac mae Met Caerdydd a’r Bala hefyd yn eithaf saff o gyrraedd y nod. 

 

Ar gyfartaledd, mae 31 o bwyntiau wedi bod yn ddigon i sicrhau lle yn yr hanner uchaf, a dim ond un fuddugoliaeth yr un sydd ei angen ar Y Drenewydd a Phen-y-bont i basio’r trothwy hwnnw. 

 

Dydd Gwener, 30 Rhagfyr  

Y Drenewydd (5ed) v Aberystwyth (10fed) | Dydd Gwener – 17:45 (S4C) 

 

Yn narbi’r canolbarth bydd Aberystwyth yn gobeithio talu’r pwyth yn ôl wedi i’r Drenewydd ennill 1-2 ar Goedlan y Parc ar ddydd San Steffan diolch i ddwy gôl gan yr amddiffynnwr canol Kieran Mills-Evans. 

 

Bydd carfan Chris Hughes yn anelu am eu pedwaredd buddugoliaeth yn olynol yn erbyn Aberystwyth wrth i’r Robiniaid ddechrau breuddwydio am gyrraedd Ewrop am y trydydd tymor o’r bron. 

 

Mae’r Drenewydd wedi ennill saith o’u wyth gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, tra bod Aberystwyth wedi colli chwech mewn saith.  

 

Dyw Aberystwyth heb gadw llechen lân yn y gynghrair y tymor yma, a gyda dim ond dau bwynt yn gwahanu tîm Anthony Williams a Phontypridd (11eg), mae’n edrych yn bur debygol y bydd y Gwyrdd a’r Duon yn gorffen yn yr hanner isaf am yr wythfed blwyddyn yn olynol, ac yn gorfod brwydro eto i osgoi’r cwymp. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Y Drenewydd: ✅❌✅✅✅ 

Aberystwyth:❌❌❌❌✅
 

 Met Caerdydd (3ydd) v Pen-y-bont (6ed) | Dydd Gwener – 19:45 

Wedi rhediad rhagorol o chwe gêm gynghrair heb golli (ennill 5, cyfartal 1), yn cynnwys buddugoliaeth o 1-3 ym Mhen-y-bont, mae’n ymddangos fel bod Met Caerdydd wedi gwneud digon i hawlio lle’n y Chwech Uchaf am y tro cyntaf ers tymor 2017/18. 

 

Mae gan y myfyrwyr record gartref ardderchog, gyda’r clwb ond wedi colli dwy o’u 20 gêm yng Nghampws Cyncoed yn 2022 (ennill 13, cyfartal 5). 

 

Gyda pum gêm i fynd tan yr hollt, mae angen triphwynt ar Ben-y-bont i gyrraedd y targed o 31 o bwyntiau, sydd fel arfer yn ddigon i selio lle’n y Chwech Uchaf. 

 

Mae Pen-y-bont yn anelu i gyrraedd y Chwech Uchaf am y trydydd tymor yn olynol, a gan bod eu tair gêm nesaf yn erbyn clybiau o’r hanner gwaelod (Airbus, Caernarfon, Aberystwyth), bydd tîm Rhys Griffiths yn hyderus y gallen nhw gyrraedd y targed eto eleni. 

 

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ✅✅✅➖✅
Pen-y-bont: ❌✅❌➖✅ 

 

 Y Bala (4ydd) v Caernarfon (8fed) v | Dydd Gwener – 19:45 

Gyda 33 o bwyntiau ar y bwrdd, a phum gêm i’w chwarae tan yr hollt mae’n debygol bod Y Bala yn mynd i chwarae’n y Chwech Uchaf am y nawfed tymor yn olynol. 

 

Wedi cerdyn coch cynnar i’r Cofi, Ryan Williams, aeth Y Bala ymlaen i ennill yn gyfforddus ar Yr Oval brynhawn Llun (Cfon 1-5 Bala), a bellach dyw tîm Colin Caton ond wedi colli un o’u 10 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth. 

 

Ar ôl cyfnod anodd o chwe gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth (colli 5, cyfartal 1) mae gan Gaernarfon fynydd i’w ddringo os am sicrhau lle yn y Chwech Uchaf am y pumed tymor o’r bron. 

 

Mae gan Y Bala record ryfeddol gartref y tymor yma gyda wyth buddugoliaeth a saith llechen lân yn eu 10 gêm ddiwethaf ar Faes Tegid ym mhob cystadleuaeth. 

 

Hon fydd y seithfed gêm rhwng y clybiau yn 2022 a dyw’r Bala heb golli dim un o’r chwe gêm flaenorol (ennill 5, cyfartal 1). 

 

Record cynghrair diweddar: 

Y Bala: ✅✅✅❌✅ 

Caernarfon:❌❌❌➖❌ 

 

Dydd Sadwrn, 31 Rhagfyr  

 

Airbus UK (12fed) v Y Seintiau Newydd (1af) | Dydd Sadwrn – 14:30 

Byddai’r tîm sydd heb ennill yn y gynghrair y tymor yma ddim wedi edrych ymlaen at orfod wynebu’r tîm sydd heb golli dros y Nadolig, ond dyna oedd yr her oedd yn wynebu Airbus, ac yn anffodus i Jamie Reed a’i garfan, doedd y sgôr o 7-0 i’r Seintiau ddim yn ormod o sioc i’r niwtral. 

 

A bydd rhaid i Airbus lyfu eu clwyfau’n frysiog gan bod tîm Craig Harrison yn teithio i’r Maes Awyr ddydd Sadwrn am y tro cyntaf ers iddyn nhw dorri’r record am y fuddugoliaeth fwyaf erioed oddi cartref yn Uwch Gynghrair Cymru gan daro 12 ‘nôl yn Nhachwedd 2019 (Air 0-12 YSN). 

 

Dyw’r Seintiau Newydd yn dal heb golli gêm gynghrair y tymor yma, ac mae’r pencampwyr presennol bellach ar rediad o 23 gêm gynghrair heb golli (ennill 19, cyfartal 4). 

 

Bydd Airbus yn benderfynol o beidio cyrraedd yr hollt gyda llai na dim o bwyntiau, ac mae hogiau Jamie Reed mewn perygl o dorri’r record fel y clwb gwaethaf erioed yn hanes y gynghrair. 

Ar ôl derbyn triphwynt o gosb am chwarae chwaraewr anghymwys yn erbyn Caernarfon ym mis Medi mae Airbus yn parhau ar -2 o bwyntiau ar ôl colli 16 o’u 17 gêm gynghrair ers eu dyrchafiad. 

 

Ebrill 2016 oedd y tro diwethaf i Airbus guro’r Seintiau, ond mae cewri Croesoswallt wedi ennill y saith gêm ganlynol rhwng y timau gan sgorio 40 o goliau (5.7 gôl y gêm). 

 

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK:❌❌❌❌❌ 

Y Seintiau Newydd: ✅➖✅➖✅
 

 Hwlffordd (7fed) v Pontypridd (11eg) | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Roedd hi’n chwip o gêm ym Mhontypridd ar ddydd San Steffan wrth i dîm Andrew Stokes sgorio yn yr eiliadau olaf i gipio eu triphwynt cyntaf ers mis Hydref (Pont 3-2 Hwl). 

 

Mae’r canlyniad hwnnw yn golygu mae dim ond dau bwynt bellach sy’n gwahanu Pontypridd a diogelwch y 10fed safle, ac yn y cyfamser mae Ponty wedi chwalu gobeithion Hwlffordd o gyrraedd yr hanner uchaf. 

 

Dim ond tair gêm sy’n weddill gan yr Adar Gleision cyn yr hollt, a gyda’r ddwy olaf yn erbyn Y Seintiau Newydd a Chei Connah mae’n mynd i gymryd gwyrth i Hwlffordd hawlio lle’n y Chwech Uchaf am y tro cyntaf yng nghyfnod y 12-Disglair. 

 

Record cynghrair diweddar:
Hwlffordd: ✅❌❌✅
Pontypridd: ✅❌❌❌❌
 

 

Y Fflint (9fed) v Cei Connah (2il) | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Doedd darbi Sir Y Fflint yn sicr ddim yn glasur ar gae trwm Cei Connah brynhawn Llun (Cei 2-0 Ffl), ond bydd Lee Fowler yn disgwyl gwell perfformiad gan ei dîm gartref ar Gae-y-Castell ddydd Sadwrn. 

 

Gyda dim ond un buddugoliaeth yn eu wyth gêm ddiwethaf, dyw’r Fflint bellach ond driphwynt uwchben safleoedd y cwymp ac mae’r Chwech Uchaf yn prysur llithro o’u gafael. 

 

Mae Cei Connah ar rediad anhygoel o 17 gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth (ennill 15, cyfartal 2), sef eu cyfnod hiraf erioed heb golli. 

 

Pedwar pwynt sy’n gwahanu’r Nomadiaid a’r Seintiau Newydd ar frig y tabl, ac er bod gan y Seintiau gêm wrth gefn bydd hogiau Neil Gibson yn awyddus i gadw’r pwysau ar y ceffylau blaen. 

 

Mae Cei Connah ar rediad o wyth gêm heb golli yn erbyn Y Fflint (ennill 7, cyfartal 1) a dyw’r Sidanwyr heb guro’r Nomadiaid yn yr uwch gynghrair ers 1997. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Y Fflint: ❌✅➖❌❌
Cei Connah: ✅➖✅✅➖
 

Bydd uchafbwyntiau’r gemau ar gael ar wefannau cymdeithasol Sgorio. 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?