S4C

Navigation

Wrth i ni gyrraedd hanner ffordd drwy’r tymor yng nghynghrair y Cymru Premier JD, mae’r pwysau i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf yn dechrau cynyddu. 

 

Wedi 22 rownd o gemau bydd y tabl yn hollti’n ddwy a bydd clybiau’r Chwech Uchaf yn cystadlu am lefydd yn Ewrop tra bydd y Chwech Isaf yn brwydro i aros yn y gynghrair. 

 

Ar gyfartaledd, mae 31 o bwyntiau wedi bod yn ddigon i sicrhau lle’n y Chwech Uchaf, ac mae’r Seintiau Newydd a Chei Connah eisoes wedi pasio’r marc hwnnw. 

 

Y tu ôl i’r ddau uchaf mae ‘na chwe chlwb yn cystadlu am y pedwar safle nesaf gyda dim ond wyth pwynt yn gwahanu’r timau rhwng y 3ydd a’r 8fed safle. 

 

Nos Iau, 22 Rhagfyr  

 Met Caerdydd (3ydd) v Y Drenewydd (5ed) | Nos Iau – 19:45 

31 o bwyntiau ydi’r targed arferol i gyrraedd y Chwech Uchaf, ac fe all Met Caerdydd gyrraedd y cyfanswm hwnnw gyda buddugoliaeth yn erbyn Y Drenewydd nos Iau. 

Nod Met Caerdydd eleni yw selio lle yn y Chwech Uchaf am y tro cyntaf ers tymor 2017/18, ac ar ôl pedair gêm gynghrair heb golli (ennill 3, cyfartal 1), mae’r myfyrwyr mewn safle gwych i wneud hynny. 

 

Ar ddechrau mis Tachwedd roedd Y Drenewydd yn eistedd yn safleoedd y cwymp gyda dim ond 11 pwynt wedi 12 gêm, ond ar ôl sicrhau chwe buddugoliaeth yn olynol ym mhob cystadleuaeth am y tro cyntaf ers 18 blynedd mae’r Robiniaid wedi hedfan i’r Chwech Uchaf. 

 

Bydd carfan Chris Hughes yn llygadu lle’n Ewrop am y trydydd tymor yn olynol, ond mae Met Caerdydd ar rediad o chwe gêm heb golli yn erbyn Y Drenewydd (ennill 3, cyfartal 3), yn cynnwys dwy fuddugoliaeth y tymor hwn, yng Nghwpan Nathaniel MG ac yn y gynghrair. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Met Caerdydd: ✅➖✅✅❌
Y Drenewydd: ✅✅✅✅✅ 

 

 Nos Wener, 23 Rhagfyr  

 

Cei Connah (2il) v Y Seintiau Newydd (1af) | Nos Wener – 19:45  

 

Wedi buddugoliaeth o 3-0 gartref yn erbyn Aberystwyth nos Fawrth, mae Cei Connah wedi ymestyn eu rhediad i 15 o gemau heb golli ym mhob cystadleuaeth (ennill 14, cyfartal 1), gan gau’r bwlch rhyngddyn nhw a’r Seintiau Newydd i ddim ond pedwar pwynt. 

 

Mae’r sefyllfa’n syml i Gei Connah ar hyn o bryd – ennill pob un o’u 16 gêm sy’n weddill a nhw fydd y pencampwyr! 

 

Ond, os na fydd y Nomadiaid yn curo’r Seintiau Newydd nos Wener, yna bydd hi’n fynydd anferthol i’w dringo i dîm Neil Gibson os am geisio dal criw Craig Harrison cyn diwedd y tymor. 

 

Dyw’r Seintiau Newydd yn dal heb golli gêm gynghrair y tymor yma, ac mae’r pencampwyr presennol bellach ar rediad o 21 gêm gynghrair heb golli (ennill 18, cyfartal 3). 

 

Mae’r Nomadiaid eisoes wedi curo’r Seintiau ar giciau o’r smotyn yng Nghwpan Nathaniel MG eleni, ond fe gafodd y Seintiau ddial yn Neuadd y Parc gyda buddugoliaeth o 2-1 yn y gynghrair ym mis Awst. 

 

Does dim llawer rhwng y ddau dîm, ac yn y naw gêm ddiwethaf rhwng y clybiau mae Cei Connah wedi ennill pedair, Y Seintiau Newydd wedi ennill pedair ac un gêm wedi gorffen yn ddi-sgôr, felly fe all y gêm dyngedfennol hon fynd unrhyw ffordd nos Wener. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Cei Connah: ✅ ✅➖✅✅
Y Seintiau Newydd: ✅➖✅✅✅
 

 Hwlffordd (8fed) v Aberystwyth (9fed) | Nos Wener – 19:45  

Ers ail-strwythuro’r gynghrair yn 2010 dyw Hwlffordd heb lwyddo i gyrraedd y Chwech Uchaf, ac ar ôl colli eu dwy gêm gynghrair ddiwethaf mae’r clwb bellach bum pwynt o dan Pen-y-bont yn y 6ed safle ac mae’n mynd i fod yn her i Hwlffordd gyrraedd yr hanner uchaf cyn yr hollt.  

 

Dyw Aberystwyth heb ennill oddi cartref yn y gynghrair ers curo Airbus ar y penwythnos agoriadol (Air 1-2 Aber), gan golli pob un o’u saith gêm oddi cartref yn y gynghrair ers hynny. 

 

Aberystwyth sydd â’r record amddiffynnol salaf yn y gynghrair, ac mae Anthony Williams yn dal i aros am ei lechen lân gyntaf fel rheolwr yn y Cymru Premier JD. 

 

Ond mae’r Gwyrdd a’r Duon wedi ennill eu dwy gêm ddiwethaf yn erbyn Hwlffordd, ac ond wedi colli un mewn chwech yn erbyn yr Adar Gleision. 

 

Record cynghrair diweddar:
Hwlffordd: ❌❌✅✅✅
Aberystwyth: ❌❌✅❌✅
 

 Pontypridd (11eg) v Pen-y-bont (6ed) | Nos Wener – 19:45 

Pontypridd sydd yn cadw cwmni i Airbus UK yn y ddau safle isaf ac hynny ar ôl colli chwech o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf, gyda’r unig fuddugoliaeth yn dod yn erbyn Airbus. 

 

Does gan Pen-y-bont ond un buddugoliaeth yn eu pum gêm gynghrair ddiwethaf, ac ar ôl llithro i’r 6ed safle bydd tîm Rhys Griffiths yn awyddus i wella’r perfformiadau er mwyn selio lle yn y Chwech Uchaf am y trydydd tymor yn olynol. 

 

Osgoi’r cwymp fydd y nod i Bontypridd yn eu tymor cyntaf erioed yn yr uwch gynghrair ond ar ôl sicrhau gêm gyfartal 1-1 yn y gêm gyfatebol yn erbyn Pen-y-bont ‘nôl ym mis Medi bydd gan tîm Andrew Stokes ddim ofn cyn croesawu’r ymwelwyr nos Wener. 

 

Record cynghrair diweddar:
Pontypridd: ❌❌❌❌✅
Pen-y-bont: ❌➖✅➖❌ 

 

 Y Bala (4ydd) v Airbus UK (12fed) | Nos Wener – 19:45 

Mae’r Bala angen pedwar pwynt o’u saith gêm cyn yr hollt i gyrraedd y targed o 31 o bwyntiau, sydd fel arfer yn ddigon i selio lle yn y Chwech Uchaf. 

 

Mae gan Y Bala record ryfeddol gartref y tymor yma gyda saith buddugoliaeth a saith llechen lân yn eu naw gêm ddiwethaf ar Faes Tegid ym mhob cystadleuaeth. 

 

Bydd Airbus yn benderfynol o beidio cyrraedd hanner ffordd drwy’r tymor gyda llai na dim o bwyntiau gyda’r tîm mewn perygl o dorri’r record fel y clwb gwaethaf erioed yn hanes y gynghrair. 

Ar ôl derbyn triphwynt o gosb am chwarae chwaraewr anghymwys yn erbyn Caernarfon ym mis Medi mae Airbus yn parhau ar -2 o bwyntiau ar ôl colli 14 o’u 15 gêm gynghrair ers eu dyrchafiad. 

 

Mawrth 2016 oedd y tro diwethaf i Airbus guro’r Bala, ac hynny o 3-0 yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru, ar eu ffordd i’r rownd derfynol am yr unig dro yn eu hanes. 

 

Ers hynny, dyw’r Bala heb golli mewn chwe gêm yn erbyn bechgyn Brychdyn (ennill 5, cyfartal 1) yn cynnwys eu buddugoliaeth o 0-6 ar y Maes Awyr ym mis Medi ble sgoriodd George Newell hatric i’r Bala. 

 

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ✅❌✅➖✅ 

Airbus UK: ❌❌❌❌❌ 

 

 Y Fflint (10fed) v Caernarfon (7fed) | Nos Wener – 19:45 

Ar ôl ennill eu dwy gêm agoriadol, mae’r Fflint wedi stryffaglu gyda dim ond dwy fuddugoliaeth mewn 14 gêm gynghrair ers hynny, a’r ddwy yn erbyn Airbus UK. 

 

A dyw pethau’n dod dim haws i’r Sidanwyr dros gyfnod y Nadolig gyda tair o’u chwe gêm nesaf yn erbyn y ddau uchaf yn y tabl, felly mae’n debygol mae cystadlu’n y Chwech Isaf fydd tynged tîm Lee Fowler. 

 

Ar ôl cyfnod anodd o bedair gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth (colli 3, cyfartal 1) bydd y Cofis yn ceisio troi’r gornel yn y gobaith o sicrhau lle yn y Chwech Uchaf am y pumed tymor yn olynol. 

 

Mae gan Gaernarfon record gryf yn erbyn Y Fflint gyda’r Cofis wedi ennill saith o’r wyth gêm yn erbyn Y Fflint ers i’r Sidanwyr esgyn i’r uwch gynghrair, yn cynnwys buddugoliaeth y Caneris o 2-0 ar yr Oval yn gynharach y tymor hwn. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Y Fflint: ➖❌❌❌❌
Caernarfon: ❌➖❌✅❌ 

 

Bydd uchafbwyntiau’r gemau ar gael ar wefannau cymdeithasol Sgorio. 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?