S4C

Navigation

Wrth i ni gyrraedd hanner ffordd drwy’r tymor yng nghynghrair y Cymru Premier JD, mae’r pwysau i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf yn dechrau cynyddu. 

 

Wedi 22 rownd o gemau bydd y tabl yn hollti’n ddwy a bydd clybiau’r Chwech Uchaf yn cystadlu am lefydd yn Ewrop tra bydd y Chwech Isaf yn brwydro i aros yn y gynghrair. 

 

Ar gyfartaledd, mae 31 o bwyntiau wedi bod yn ddigon i sicrhau lle’n y Chwech Uchaf, ac mae’r Seintiau Newydd a Chei Connah eisoes wedi pasio’r marc hwnnw. 

 

Y tu ôl i’r ddau uchaf mae ‘na chwe chlwb yn cystadlu am y pedwar safle nesaf gyda dim ond saith pwynt yn gwahanu’r timau rhwng y 3ydd a’r 8fed safle. 

 

Nos Wener, 16 Rhagfyr  

Airbus UK (12fed) v Caernarfon (7fed) | Nos Wener – 19:45  

 

Bydd Airbus yn benderfynol o beidio cyrraedd hanner ffordd drwy’r tymor gyda llai na dim o bwyntiau gyda’r tîm mewn perygl o dorri’r record fel y clwb gwaethaf erioed yn hanes y gynghrair. 

Ar ôl derbyn triphwynt o gosb am chwarae chwaraewr anghymwys yn y gêm gyfatebol yn erbyn Caernarfon ym mis Medi mae Airbus yn parhau ar -2 o bwyntiau ar ôl colli 14 o’u 15 gêm gynghrair ers eu dyrchafiad. 

 

Mae Airbus yn sicr o orffen yn y Chwech Isaf, ond bydd Caernarfon yn awyddus i ddringo ‘nôl i’r Chwech Uchaf ar ôl llithro i’r 7fed safle y penwythnos diwethaf gan golli eu lle yn yr hanner uchaf am y tro cyntaf ers mis Awst. 

 

Mae Caernarfon wedi ennill eu pedair gêm flaenorol yn erbyn Airbus, ond ar ôl cyfnod anodd o bedair gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth (colli 3, cyfartal 1) bydd y Cofis yn ceisio troi’r gornel yn y gobaith o sicrhau lle yn y Chwech Uchaf am y pumed tymor yn olynol. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Airbus UK: ❌❌❌❌❌ 

Caernarfon: ❌➖❌✅❌ 

 

 Met Caerdydd (5ed) v Hwlffordd (8fed) | Nos Wener – 19:45 

Targed Met Caerdydd eleni yw selio lle yn y Chwech Uchaf am y tro cyntaf ers tymor 2017/18, ac mae’r myfyrwyr mewn safle cryf i wneud hynny gyda dim ond chwe gêm i fynd tan yr hollt, a dwy o rheiny yn erbyn Airbus UK sydd ar waelod y tabl. 

Ers ail-strwythuro’r gynghrair yn 2010 dyw Hwlffordd heb lwyddo i gyrraedd y Chwech Uchaf, a dyna’n sicr fydd y nod i dîm Tony Pennock sydd bellach driphwynt y tu ôl i’r Drenewydd yn dilyn eu colled o 2-0 ar Barc Latham y penwythnos diwethaf. 

Hwlffordd oedd yn fuddugol yn y gêm gyfatebol ym mis Medi (Hwl 1-0 Met), ond dyw Met Caerdydd ond wedi colli dwy o’u 19 gêm gartref ddiwethaf (yn erbyn YSN a Chaernarfon) tra bod Hwlffordd ond wedi ennill dwy o’u 11 gêm ddiwethaf oddi cartref (yn erbyn Airbus a’r Fflint). 

 

Record cynghrair diweddar: 

Met Caerdydd: ➖✅✅❌❌
Hwlffordd: ❌✅✅✅❌
 

 Y Bala (3ydd) v Cei Connah (2il) | Nos Wener – 19:45 (S4C arlein) 

Wedi rhediad o 14 gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth (ennill 13, cyfartal 1), mae’n edrych fel bod Cei Connah wedi gwneud digon i sicrhau lle’n y Chwech Uchaf eleni, a cyn yr hollt bydd tîm Neil Gibson yn benderfynol o gau’r bwlch o saith pwynt sydd yn eu gwahanu nhw a’r ceffylau blaen, Y Seintiau Newydd. 

 

Mae yna saith pwynt hefyd yn gwahanu Cei Connah a’r Bala, ond gan bod gorffen yn y 3ydd safle wedi bod yn ddigon i selio lle’n Ewrop ym mhob un o’r wyth tymor diwethaf bydd Y Bala’n awyddus i dorri’n glir o Pen-y-bont (4ydd) a Met Caerdydd (5ed) sydd ond dau bwynt y tu ôl i griw Colin Caton. 

 

Mae gan Y Bala record ryfeddol gartref y tymor yma gyda saith buddugoliaeth a saith llechen lân yn eu naw gêm ddiwethaf ar Faes Tegid ym mhob cystadleuaeth. 

 

Ond bydd hi’n dipyn o her yn erbyn Cei Connah gan fod y Nomadiaid wedi ennill eu tair gêm flaenorol yn erbyn Y Bala, yn cynnwys eu buddugoliaeth o 1-0 ym mis Awst diolch i gôl ragorol Ryan Stratulis. 

 

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ✅❌✅➖✅ 

Cei Connah: ✅➖✅✅✅
 

 Y Drenewydd (6ed) v Pontypridd (11eg) | Nos Wener – 19:45 

 

Ar ddechrau mis Tachwedd roedd Y Drenewydd yn eistedd yn safleoedd y cwymp gyda dim ond 11 pwynt wedi 12 gêm, ond ar ôl pedair buddugoliaeth yn olynol yn y gynghrair mae’r Robiniaid wedi hedfan i’r Chwech Uchaf. 

 

Pontypridd sydd bellach yn cadw cwmni i Airbus UK yn y ddau safle isaf ac hynny ar ôl colli pump o’u chwe gêm gynghrair ddiwethaf, gyda’r unig fuddugoliaeth yn dod yn erbyn Airbus. 

 

Bydd carfan Chris Hughes yn llygadu lle’n Ewrop am y trydydd tymor yn olynol, ac ar ôl ennill 4-1 ym Mhontypridd ym mis Hydref bydd Y Drenewydd yn hyderus o’i gwneud hi’n chwe buddugoliaeth yn olynol ym mhob cystadleuaeth am y tro cyntaf ers 18 blynedd (Medi-Tachwedd 2004). 

 

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ✅✅✅✅❌ 

Pontypridd: ❌❌❌✅❌
 

 

Y Fflint (10fed) v Y Seintiau Newydd (1af) | Nos Wener – 19:45 

Ar ôl ennill eu dwy gêm agoriadol, mae’r Fflint wedi stryffaglu gyda dim ond dwy fuddugoliaeth mewn 14 gêm gynghrair ers hynny, a’r ddwy yn erbyn Airbus UK. 

 

A dyw pethau’n dod dim haws i’r Sidanwyr dros gyfnod y Nadolig gyda tair o’u pedair gêm nesaf yn erbyn y ddau uchaf yn y tabl, yn cynnwys yr her hon yn erbyn Y Seintiau Newydd sydd yn dal heb golli gêm gynghrair y tymor yma. 

 

Mae cewri Craig Harrison saith pwynt yn glir ar frig y tabl, ac mae’r pencampwyr bellach ar rediad o 21 gêm gynghrair heb golli (ennill 18, cyfartal 3), ac wedi sgorio dwywaith y nifer o goliau a’r tîm sydd yn ail yn y tabl, Cei Connah. 

Mae gan Y Fflint record drychinebus yn erbyn Y Seintiau Newydd ers eu dyrchafiad (cyfartal 1, colli 6) gan ddioddef colledion trwm o 6-2 a 7-0 yn eu dwy gêm ddiwethaf yn erbyn y pencampwyr. 

 

Record cynghrair diweddar:
Y Fflint: ➖❌❌❌❌
Y Seintiau Newydd: ✅➖✅✅✅
 

 

Aberystwyth (9fed) v Pen-y-bont (4ydd) | Nos Wener – 20:00 

Bydd angen i Aberystwyth godi eu pennau yn sydyn ar ôl dioddef eu colled drymaf erioed mewn dros 1,000 o gemau yn Uwch Gynghrair Cymru yn eu gêm ddiwethaf (YSN 11-0 Aber). 

 

Mae Aberystwyth mewn safle cyfarwydd, bum pwynt o dan y 6ed safle a phum pwynt uwchben y ddau isaf – felly tybed os mae edrych i fyny yntau dros eu ysgwyddau bydd y Gwyrdd a’r Duon yn eu saith gêm tan yr hollt. 

 

Does gan Pen-y-bont ond un buddugoliaeth yn eu pum gêm gynghrair ddiwethaf, ond bydd Rhys Griffiths yn ffyddiog o sicrhau’r triphwynt nos Wener ar ôl ennill eu tair gêm flaenorol yn erbyn Aberystwyth. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Aberystwyth: ❌✅❌✅
Pen-y-bont: ❌➖✅➖❌ 

 

Bydd uchafbwyntiau’r gemau ar gael ar wefannau cymdeithasol Sgorio a bydd y gorau o gemau’r penwythnos i’w gweld ar S4C nos Lun am 10:00. 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?