S4C

Navigation

Wedi penwythnos prysur o gemau cwpan bydd y sylw’n troi ‘nôl at y gynghrair nos Wener gyda gemau allweddol i’w chwarae bob pen i’r tabl. 

 

Nos Wener, 19 Tachwedd 

 

Cei Connah (2il) v Caernarfon (5ed) | Nos Wener – 19:45  

 

Wedi 11 buddugoliaeth yn olynol ym mhob cystadleuaeth mae Cei Connah yn cadw’r pwysau ar y pencampwyr, ond er y rhediad rhagorol mae yna dal saith pwynt yn gwahanu’r Nomadiaid a’r Seintiau Newydd ar y brig. 

 

Ar ôl ymuno â Chei Connah o Gaernarfon ym mis Medi mae’r blaenwr profiadol Mike Hayes wedi bod ar dân yn ddiweddar gan sgorio chwech o goliau yn ei bedair gêm ddiwethaf. 

 

Daeth dwy o’r goliau rheiny yn erbyn Bae Colwyn y penwythnos diwethaf wrth i Gei Connah selio lle ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru, a thaith i Lanelli sydd i’w ddod yn y rownd nesaf. 

 

Mae Cei Connah wedi ennill eu 16 gêm gystadleuol ddiwethaf yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy gan ildio dim ond dwy gôl mewn 16 gêm gartref ers mis Chwefror, felly bydd hi’n gêm galed i Gaernarfon sydd heb ennill dim un o’u 10 gêm flaenorol yn erbyn Cei Connah (colli 8, cyfartal 2). 

 

Mae’r Cofis wedi colli tair o’u pedair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, yn cynnwys eu colled yn erbyn Y Seintiau Newydd yng Nghwpan Cymru y penwythnos diwethaf, a dyw’r gemau’n dod dim haws i dîm Huw Griffiths sy’n wynebu Cei Connah, Y Drenewydd a’r Seintiau Newydd nesaf. 

 

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ✅✅✅✅✅
Caernarfon: ❌✅❌✅✅
 

Aberystwyth (8fed) v Pontypridd (11eg) | Nos Wener – 20:00 

 

Lawr tua’r gwaelod dim ond dau bwynt sy’n gwahanu’r pum clwb rhwng y 7fed a’r 11eg safle yn y frwydr i osgoi’r cwymp. 

 

Mae Aberystwyth wedi ennill eu pedair gêm gartref ddiwethaf yn y gynghrair o 2-1, ond dyw tîm Anthony Williams heb ennill oddi cartref yn y gynghrair ers curo Airbus ar y penwythnos agoriadol (Air 1-2 Aber). 

 

Dyw Aberystwyth heb gadw llechen lân yn y gynghrair y tymor yma, tra bod Ponty wedi sgorio pedair gôl yn eu dwy gêm ddiwethaf oddi cartref, gan gynnwys eu buddugoliaeth yn Rhuthun yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru (Rhu 3-4 Pont). 

 

Bydd Pontypridd yn teithio i’r Bala ar gyfer y bedwaredd rownd, ond doedd dim lle i Aberystwyth yn yr het yn dilyn eu colled yn erbyn y Drenewydd ddydd Sadwrn. 

 

Mae Pontypridd wedi ennill eu dwy gêm ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth, yn cynnwys eu buddugoliaeth gyntaf erioed yn y Cymru Premier JD ym mis Awst (Pont 2-1 Aber). 

 

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ❌✅ ❌✅❌
Pontypridd: ❌✅❌❌✅
 

 

Dydd Sadwrn, 20 Tachwedd 

 

Airbus UK (12fed) v Hwlffordd (9fed) | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Airbus yw’r unig dîm sydd eto i ennill gêm gynghrair y tymor yma ac mae Hogiau’r Maes Awyr yn dechrau’r penwythnos 16 pwynt tu ôl i ddiogelwch y 10fed safle. 

 

Ond mae Airbus wedi sicrhau lle ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru ar ôl curo Trefelin y penwythnos diwethaf, a bydd tîm Jamie Reed yn mentro i Bontardawe yn y rownd nesaf. 

 

Wedi pum colled yn olynol roedd ‘na ryddhad i’r Adar Gleision bythefnos yn ôl pan y daethon nhw a’r rhediad sâl i ben yn eu gêm ddiwethaf yn erbyn Y Fflint (Ffl 0-1 Hwl). 

 

Mae Hwlffordd wedi ennill eu dwy gêm flaenorol yn erbyn Airbus, yn cynnwys eu buddugoliaeth gyfforddus ar Ddôl y Bont yn gynharach y tymor hwn (Hwl 3-0 Air). 

 

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ❌❌❌❌❌ 

Hwlffordd: ✅❌❌❌❌
 

Met Caerdydd (6ed) v Y Bala (3ydd) | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Mae Met Caerdydd mewn perygl o lithro i hanner isa’r tabl am y tro cyntaf y tymor yma, ac hynny ar ôl colli chwech o’u wyth gêm gynghrair ddiwethaf. 

 

Mae’r Bala ar y llaw arall wedi ennill naw o’u 11 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, gyda’r unig golled yn ystod y rhediad hwnnw yn dod yn erbyn y pencampwyr, Y Seintiau Newydd. 

 

Seliodd Y Bala eu lle yn rownd nesaf Cwpan Cymru gyda buddugoliaeth o 2-0 gartref yn erbyn Y Fflint brynhawn Sadwrn, a bydd Hogiau’r Llyn yn croesawu Pontypridd i Faes Tegid yn y rownd nesaf. 

Y Bala oedd yn fuddugol yn y gêm gyfatebol ym mis Medi hefyd (Bala 2-0 Met), a dyw Met Caerdydd heb sgorio yn eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn criw Colin Caton. 

 

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ❌❌✅❌✅
Y Bala: ✅➖✅❌✅ 

 

 Y Fflint (7fed) v Y Drenewydd (10fed) | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Pwynt yn unig sy’n gwahanu’r Fflint a’r Drenewydd gyda’r ddau glwb yn awyddus i geisio torri’n glir o’r ddau isaf a chau’r bwlch ar y Chwech Uchaf. 

 

Ar ôl ennill eu dwy gêm agoriadol, gan gynnwys buddugoliaeth ar Barc Latham (Dre 0-2 Ffl), mae’r Fflint wedi stryffaglu gyda dim ond dwy fuddugoliaeth mewn 11 gêm gynghrair ers hynny, a’r ddwy yn erbyn Airbus UK sydd ar waelod y tabl. 

 

Ers eu gêm ddi-sgôr yn erbyn Y Seintiau Newydd ar y penwythnos agoriadol dyw’r Drenewydd heb gadw llechen lân mewn 14 gêm ym mhob cystadleuaeth. 

 

Ar ôl curo Aberystwyth ddydd Sadwrn bydd y Robiniaid yn herio’r Seintiau Newydd ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru, ond mae’r Fflint allan o’r gystadleuaeth yn dilyn eu colled yn erbyn Y Bala. 

 

Record cynghrair diweddar: 

Y Fflint: ❌❌✅❌➖
Y Drenewydd: ✅❌❌✅❌ 

 

Pen-y-bont (4ydd) v Y Seintiau Newydd (1af) | Dydd Sadwrn – 17:15 (S4C arlein) 

Mae’r Seintiau Newydd saith pwynt yn glir ar frig y tabl, ac mae’r pencampwyr bellach ar rediad o 19 gêm gynghrair heb golli (ennill 17, cyfartal 2). 

Ers eu gêm ddi-sgôr yn erbyn Y Drenewydd ar y penwythnos agoriadol mae’r Seintiau wedi ennill 12 gêm gynghrair yn olynol, a dyw’r clwb o Groesoswallt ond wedi colli un o’u 32 gêm ddiwethaf yn y Cymru Premier JD (YSN 0-1 Dre). 

Yn ystod y rhediad hwnnw mae’r Seintiau wedi ennill 27 gêm, colli unwaith a chael pedair gêm gyfartal, gyda un o rheiny yn erbyn eu gwrthwynebwyr y penwythnos yma (YSN 3-3 Pen – 12/03/22). 

 

Ond dyw Pen-y-bont heb ennill dim un o’u 13 gêm flaenorol yn erbyn Y Seintiau Newydd (cyfartal 2, colli 11), gyda’r golled ddiwethaf yn dod yn gynnar yn y tymor diolch i gôl hwyr Ryan Brobbel (YSN 1-0 Pen). 

 

Ar ôl curo Conwy y penwythnos diwethaf bydd Pen-y-bont yn teithio i Gresffordd ar gyfer pedwaredd rownd Cwpan Cymru, tra bydd Y Seintiau Newydd yn croesawu’r Drenewydd i Neuadd y Parc. 

 

Record cynghrair diweddar:
Pen-y-bont: ✅➖❌✅➖ 

Y Seintiau Newydd: ✅✅✅✅✅
 

 

 Bydd uchafbwyntiau’r gemau ar gael ar wefannau cymdeithasol Sgorio a bydd y gorau o gemau’r penwythnos i’w gweld ar S4C nos Lun am 10:05. 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?