S4C

Navigation

Wedi dwy rownd o gemau mae ‘na ddau dîm annisgwyl ar frig tabl Uwch Gynghrair Cymru gan mae Met Caerdydd a’r Fflint yw’r unig glybiau i ennill eu dwy gêm agoriadol eleni. 

 

Nos Wener, 26 Awst  

Y Bala v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45 

 

Ar ôl gorffen yn y tri uchaf y tymor diwethaf a chynrychioli Cymru yn Ewrop dros yr haf mae’n syndod gweld Y Bala a’r Drenewydd mor agos i waelod y tabl gyda dim ond un pwynt yr un hyd yma. 

 

Yn dilyn colled siomedig o 2-0 ym Mhen-y-bont ar y penwythnos agoriadol, fe sicrhaodd Y Bala eu pwynt cyntaf o’r tymor mewn gêm gyfartal 1-1 gartref yn erbyn Hwlffordd brynhawn Sadwrn. 

 

Bydd Y Drenewydd wedi bod yn ddigon bodlon gyda gêm ddi-sgôr yn erbyn Y Seintiau Newydd bythefnos yn ôl, ond roedd y golled o 0-2 gartref yn erbyn Y Fflint yn ganlyniad gwael i’r Robiniaid nos Wener. 

 

Mae record Y Bala’n gryf yn erbyn Y Drenewydd gan nad yw tîm Colin Caton wedi colli dim un o’u naw gêm ddiwethaf yn erbyn cochion y canolbarth (ennill 8, cyfartal 1). 

 

Dyw’r Drenewydd heb ennill gêm gynghrair ar Faes Tegid ers Ebrill 2015, ond bydd rhaid i dîm Chris Hughes sgorio eu gôl gyntaf o’r tymor os am unrhyw obaith o newid hynny. 

 

Y Seintiau Newydd v Cei Connah | Nos Wener – 19:45 

 

Mae’n gaddo i fod yn dipyn o gêm yn Neuadd y Parc nos Wener pan fydd Craig Harrison yn croesawu ei gyn-glwb i Groesoswallt. 

 

Treuliodd Harrison bron i dair blynedd fel aelod o dîm hyfforddi Cei Connah cyn dychwelyd at Y Seintiau Newydd ar ddechrau’r mis yma. 

 

Mae’r clybiau eisoes wedi cyfarfod unwaith y tymor hwn ac hynny yng ngêm gyntaf tymor domestig y ddau dîm yn ail rownd Cwpan Nathaniel MG. 

 

Gorffennodd hi’n 1-1 yn y gêm honno dair wythnos yn ôl wedi goliau gan y ddau rif 9, Michael Wilde a Declan McManus. 

 

Rhwng y ddau dîm fe fethodd wyth chwaraewr eu ciciau o’r smotyn, ond Cei Connah oedd yn fuddugol yn y diwedd a Neil Gibson felly yn dechrau ei gyfnod fel rheolwr y Nomadiaid gyda buddugoliaeth allweddol. 

 

Ac ar ôl methu ag ennill eu gemau agoriadol yn y gynghrair roedd ‘na driphwynt yr un i’r ddau dîm y penwythnos diwethaf gyda’r Seintiau yn ennill o 1-0 yn erbyn Pen-y-bont a Chei Connah hefyd yn ennill o 1-0 yn erbyn Airbus UK. 

 

 

Dydd Sadwrn, 27 Awst 

 

Caernarfon v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Met Caerdydd sydd ar gopa’r gynghrair ar ôl sgorio chwe gôl heb ildio unwaith yn eu dwy gêm agoriadol y tymor hwn. 

 

Wedi buddugoliaeth nodedig yn erbyn Cei Connah y penwythnos blaenorol fe sgoriodd Sam Jones hatric yn erbyn Aberystwyth brynhawn Sadwrn wrth i’r myfyrwyr sicrhau triphwynt cyfforddus arall (Aber 0-4 Met). 

 

Ond mae Caernarfon wedi ennill eu pum gêm ddiwethaf yn erbyn Met Caerdydd gan gadw pedair llechen lân, ac ar ôl trechu Pontypridd y penwythnos diwethaf bydd Huw Griffiths yn gobeithio y gall y Cofis chwalu record 100% y myfyrwyr. 

 

Hwlffordd v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Mae Hwlffordd wedi cael dechrau addawol i’w tymor gyda buddugoliaeth yn erbyn Caernarfon a gêm gyfartal yn Y Bala. 

 

Mae Airbus ar y llaw arall yn dal i chwilio am eu pwynt cyntaf ers eu dyrchafiad yn ôl i’r uwch gynghrair wedi colledion yn erbyn Aberystwyth a Chei Connah. 

 

Enillodd Hwlffordd 1-2 oddi cartref yn Airbus yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru llynedd diolch i gôl hwyr Touray Sisay a roced gan Kieran Lewis yn yr hanner cyntaf. 

 

Cyn hynny roedd Airbus wedi mynd ar rediad o saith buddugoliaeth yn olynol yn erbyn yr Adar Gleision, a dyw bechgyn Brychdyn heb golli ar Ddôl-y-Bont ers Medi 2010. 

 

Pen-y-bont v Y Fflint | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Bydd Y Fflint yn gobeithio ei gwneud hi’n dair buddugoliaeth o’r bron ar eu taith i Stadiwm Gwydr SDM ddydd Sadwrn. 

 

Mae chwaraewyr newydd a rheolwr newydd Y Fflint wedi ymdopi’n sydyn gyda gofynion yr uwch gynghrair ac mae bechgyn Cae-y-Castell yn hafal ar bwyntiau gyda Met Caerdydd ar frig y tabl. 

 

Roedd ‘na siom i dîm Rhys Griffiths dros y penwythnos gyda Pen-y-bont yn ildio gôl hwyr yn erbyn Y Seintiau Newydd ddydd Sadwrn. 

 

Mae’r Fflint ar rediad o chwe gêm heb golli yn erbyn Pen-y-bont (ennill 5, cyfartal 1) gan gynnwys eu buddugoliaeth ar giciau o’r smotyn yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle y tymor diwethaf. 

 

Pontypridd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30 

 

Er bod pen ucha’r tabl yn edrych ychydig yn anghyfarwydd dyw hi ddim yn ormod o sioc gweld mae’r ddau glwb newydd sydd yn eistedd ar waelod y domen. 

 

Dyw hi heb fod y dechrau gorau i Bontypridd yn eu tymor cyntaf erioed yn yr uwch gynghrair gyda’r newydd ddyfodiaid yn colli eu dwy gêm agoriadol heb sgorio gôl. 

 

Bydd Anthony Williams hefyd yn gobeithio am well perfformiad gan griw Aberystwyth yn dilyn colled drom gartref yn erbyn Met Caerdydd y penwythnos diwethaf. 

 

Hon fydd y gêm gyntaf rhwng y clybiau ers i Bontypridd guro Aberystwyth o 1-0 wedi amser ychwanegol yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru yn Nhachwedd 2005. 

 

Bydd uchafbwyntiau’r gemau ar gael ar wefannau cymdeithasol Sgorio a bydd y gorau o gemau’r penwythnos i’w gweld ar S4C nos Lun am 9:30. 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?