S4C

Navigation

Wedi pedair gêm gynghrair mae’r Seintiau Newydd wedi torri’n glir ar frig y tabl, ond mae’r pencampwyr yn un o bum tîm sy’n dal heb golli yn y Cymru Premier JD hyd yma.

 

Nos Wener, 1 Medi

Caernarfon v Cei Connah | Nos Wener – 19:45 (Arlein)

Gwyliwch Caernarfon v Cei Connah yn fyw fan hyn!

Roedd yna nifer wedi darogan y byddai Caernarfon yn debygol o stryffaglu tua gwaelod y tabl eleni, ond mae’r Cofis wedi dechrau’n gryf ac yn eistedd yn ail yn y tabl ac heb golli yn eu pedair gêm agoriadol.

Mae tri ymosodwr newydd Caernarfon, Adam Davies, Louis Lloyd a Zack Clarke eisoes wedi sgorio dwy gôl yr un, ac mae Marc Williams yn gydradd gyntaf ar frig rhestr creuwyr y gynghrair (3) felly mae’n ymddangos bod y rheolwr Richard Davies wedi llwyddo i wneud busnes effeithiol dros yr haf.

Mae Cei Connah yn 6ed yn y tabl ar ôl ennill eu dwy gêm gartref a cholli eu dwy gêm oddi cartref, ond bydd Neil Gibson yn ffyddiog y gall y Nomadiaid gipio triphwynt ar yr Oval gan nad yw Cei Connah wedi colli dim un o’u 11 gêm ddiwethaf yn erbyn Caernarfon (ennill 8, cyfartal 3).

Mae Jordan Davies wedi cael dechrau cadarn i’r tymor ers ail-ymuno â Chei Connah, ac mae’n hafal ag Adrian Cieslewicz o’r Seintiau Newydd ar frig rhestr sgorwyr y gynghrair gyda tair gôl yr un.

 

Record cynghrair diweddar:

Caernarfon: ✅✅➖͏͏͏➖

Cei Connah: ❌✅❌✅

  

Y Drenewydd v Met Caerdydd | Nos Wener – 19:45

Dyw’r Drenewydd heb gael y dechrau delfrydol i’r tymor ar ôl colli eto nos Fawrth yn erbyn Cei Connah, a does neb wedi ildio mwy o goliau na’r Robiniaid hyd yma (8 – hafal â Chei Connah).

Un pwynt yn unig sydd gan Y Drenewydd, ac hynny ar ôl gem ddi-sgôr yn erbyn Aberystwyth y penwythnos diwethaf, ac fe ddywedodd Chris Hughes fod ei chwaraewyr wedi methu a chyrraedd y safonau disgwyliedig hyd yn hyn.

Mae’r Drenewydd wedi cyrraedd y Chwech Uchaf bedair gwaith yn y pum mlynedd diwethaf, ond mae ganddyn nhw arferiad drwg o ddechrau’n araf gyda’r Robiniaid yn yr 11eg safle wedi 12 gêm llynedd, ac yn 11eg wedi 14 gêm yn nhymor 2020/21.

Bydd hi’n her curo amddiffyn cadarn Met Caerdydd sydd heb ildio gôl ers mis Ebrill gyda’r golwr dibynadwy Alex Lang yn cadw chwe llechen lân yn olynol ym mhob cystadleuaeth.

Er hynny, dim ond dwy gôl mae’r myfyrwyr wedi ei sgorio mewn pedair gêm gynghrair eleni gan ennill 1-0 yn erbyn Aberystwyth a Bae Colwyn a chael gemau di-sgôr yn erbyn Y Bala a Phen-y-bont.

Dyw Met Caerdydd heb golli dim un o’u naw gêm ddiwethaf yn erbyn Y Drenewydd (ennill 5, cyfartal 4) a bydd Ryan Jenkins yn hyderus y gall ei garfan barhau â’u dechrau di-guro i’r tymor.

 

Record cynghrair diweddar:

Y Drenewydd: ❌❌➖❌

Met Caerdydd: ✅➖✅➖

 

Y Seintiau Newydd v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45

Y Seintiau Newydd sy’n arwain y ffordd, ddau bwynt yn glir ar y copa uwchben Caernarfon, Pen-y-bont, Y Bala a Met Caerdydd.

Ar ôl curo Cei Connah o 6-2 ar y penwythnos agoriadol roedd yna ofn y byddai’r pencampwyr yn rhoi crasfa i bawb eleni, ond dim felly mae hi wedi bod ers hynny gyda’r criw o Groesoswallt yn ennill o ddim ond 1-0 yn erbyn Pontypridd a Bae Colwyn a chael gêm gyfartal 2-2 yn erbyn Y Barri.

Er hynny, y Seintiau sy’n dal i osod y safon ac mae llai na naw mis ers i garfan Craig Harrison chwalu Aberystwyth o 11-0 yn eu gêm ddiwethaf yn erbyn y Gwyrdd a’r Duon yn Rhagfyr 2022.

Aberystwyth sydd ar waelod y domen, ac ar ôl perfformiadau digon di-fflach a dim un gôl hyd yma, mae’n bosib mae dyma’r tymor ble bydd y clwb o Geredigion yn syrthio o’r gynghrair am y tro cyntaf yn eu hanes.

Bydd rhaid i’r rheolwr Anthony Williams wneud ambell i newid i’w dîm nos Wener gan na fydd Ben Woollam na Billy Kirkman yn gymwys i chwarae gan eu bod ar fenthyg gyda’r clwb o’r Seintiau Newydd.

 

Record cynghrair diweddar:

Y Seintiau Newydd: ✅✅➖✅

Aberystwyth: ❌❌➖❌

 

Dydd Sadwrn, 2 Medi

Bae Colwyn v Hwlffordd | Dydd Sadwrn – 14:30

Ar Ffordd Llanelian bydd Bae Colwyn a Hwlffordd yn benderfynol o hawlio eu buddugoliaeth gyntaf yn y gynghrair y tymor hwn yn y gêm gyntaf erioed rhwng y ddau glwb.

Roedd hi wastad am fod yn gam anodd i Fae Colwyn o’r Cymru North JD i’r haen uchaf, ond teg dweud bod y cefnogwyr cyffredinol wedi disgwyl mwy gan y Gwylanod ers eu dyrchafiad.

Un pwynt ac un gôl sydd gan Fae Colwyn wedi eu pedair gêm agoriadol, ond fe wnaeth tîm Steve Evans amddiffyn yn daer yn erbyn y pencampwyr nos Fawrth (Bae 0-1 YSN).

Mae Hwlffordd hefyd wedi dechrau’n araf ar ôl perfformiadau arwrol yn Ewrop, ond bydd eu pwynt hwyr yn erbyn Y Barri nos Fawrth wedi bod yn hwb all ysgogi’r tîm i ddechrau dringo’r tabl.

 

Record cynghrair diweddar:

Bae Colwyn: ❌➖❌❌

Hwlffordd: ➖❌➖➖

 

Pontypridd v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30

Mae Pontypridd wedi codi i’r 7fed safle ar ôl sicrhau eu triphwynt cyntaf o’r tymor oddi cartref yn erbyn Aberystwyth nos Fawrth (Aber 0-1 Pont).

Dim ond dwy gôl sydd wedi ei sgorio ym mhedair gêm gynghrair Pontypridd y tymor hwn – sgorio un yn erbyn Aber, ildio un yn erbyn YSN a dwy gêm ddi-sgôr yn erbyn Hwlffordd a Phen-y-bont, felly mae’r amddiffyn yn sicr yn gwneud eu swydd.

Mae’r Barri’n un o bum clwb sy’n dal heb ennill yn y gynghrair ac mi fydd Steve Jenkins yn hynod siomedig na chafodd ei fuddugoliaeth gyntaf fel rheolwr nos Fawrth gan bod ei dîm yn ennill 2-0 yn erbyn Hwlffordd tan i Ricky Watts sgorio ddwywaith wedi 90 munud i gipio pwynt i’r Adar Gleision.

Dyw’r timau yma heb gwrdd ers Hydref 2021 pan enillodd Y Barri 7-1 yn rownd wyth olaf Cwpan Nathaniel MG gyda’r capten Kayne McLaggon yn sgorio hatric i’r Dreigiau.

 

Record cynghrair diweddar:

Pontypridd: ➖❌➖✅

Y Barri: ❌➖➖➖

 

Y Bala v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30

Mae’r Bala a Pen-y-bont wedi dechrau’n gryf, yn hafal ar wyth pwynt wedi pedair gêm, ac wedi ildio dim ond un gôl yr un hyd yma.

Bydd hi’n brynhawn arwyddocaol i flaenwr Pen-y-bont, Chris Venables sy’n dychwelyd i wynebu ei gyn-glwb, ac i golwr newydd Y Bala, Kelland Absalom sydd wedi cadw pedair llechen lân mewn pum gêm ym mhob cystadleuaeth ers symud y ffordd arall.

Dyw Pen-y-bont heb golli gêm ddomestig oddi cartref ers dechrau mis Rhagfyr (Hwl 2-1 Pen), gan ildio dim ond pedair gôl mewn 11 gêm oddi cartref ers hynny.

Ond mae’r dair gêm ddiwethaf rhwng y clybiau wedi gorffen yn gyfartal, a dyw tîm Rhys Griffiths erioed wedi ennill oddi cartref ar Faes Tegid.

 

Record cynghrair diweddar:

Y Bala: ✅➖✅➖

Pen-y-bont: ✅✅➖➖

 

 

Bydd uchafbwyntiau’r gemau ar gael ar wefannau cymdeithasol Sgorio a bydd y gorau o gemau’r penwythnos i’w gweld ar S4C nos Lun am 10:35.

 

 

Rhys Llwyd

Author Rhys Llwyd

More posts by Rhys Llwyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?