S4C

Navigation

Ar ôl 73 diwrnod o seibiant bydd tymor Uwch Gynghrair Cymru yn ailddechrau nos Fawrth wrth i Ben-y-bont (6ed) fentro i Barc Latham i herio’r Drenewydd (11eg) gyda’r cyfan yn fyw ar wefannau cymdeithasol Sgorio. 

 

Nos Fawrth, 2 Mawrth 

Y Drenewydd v Pen-y-bont | Nos Fawrth – 20:00 (Facebook / Youtube Sgorio) 

Mae dros 10 wythnos wedi mynd heibio ers i dimau Uwch Gynghrair Cymru chwarae eu gemau diwethaf cyn y Nadolig, ac mae rheolwr Y Drenewydd, Chris Hughes, wedi bod yn brysur yn ystod y cyfnod segur yn cryfhau ei garfan drwy arwyddo chwe chwaraewr newydd, yn cynnwys pedwar o gyn-chwaraewyr Y Drenewydd. 

Y cyn-gapten, Shane Sutton ydi’r enw mwyaf sy’n ail-ymuno â’r Robiniaid ar ôl cyfnod o dair blynedd a hanner gyda chlwb Telford United yng nghynghrair Vanarama National League North. 

Yr amddiffynnwr canol 32 oed, oedd capten Y Drenewydd pan enillon nhw’r gemau ail gyfle yn 2015 cyn mynd ymlaen i guro Valletta yng ngemau rhagbrofol Cynghrair Europa. 

Bydd Chris Hughes yn gobeithio y gall Sutton gryfhau amddiffyn Y Drenewydd, sydd ond wedi cadw un llechen lân mewn 15 gêm y tymor hwn. 

Hefyd yn dychwelyd i Barc Latham mae Alex Fletcher, Lifumpa Mwandwe a Callum Roberts (ar fenthyg o Gei Connah), yn ogystal â’r ymosodwyr Rhys Hesden a Jonathan Letford. 

Mae’r ymwelwyr, Pen-y-bont wedi mwynhau tymor llwyddiannus hyd yma, ac ar ôl osgoi’r cwymp o drwch blewyn y tymor diwethaf, mae tîm Rhys Griffiths yn cystadlu am le yn yr hanner uchaf eleni. 

 

Byddai buddugoliaeth i Ben-y-bont nos Fawrth yn eu codi uwchben Caernarfon a’r Barri i’r 4ydd safle, a hynny gyda gêm wrth gefn. 

Mae Pen-y-bont wedi colli pump o’u 14 gêm hyd yma, a’r pum colled hynny yn erbyn y tri uchaf (YSN, Cei Connah, Y Bala), gan ildio dim ond pedair gôl yn eu naw gêm yn erbyn gweddill clybiau’r gynghrair. 

Dyw’r Drenewydd ond wedi ennill dwy o’u 15 gêm hyd yma, yn erbyn y Derwyddon a’r Fflint, ond byddai triphwynt nos Fawrth yn eu codi o’r ddau isaf ac uwchben y ddau glwb hynny i’r 9fed safle. 

 

Record cynghrair diweddar:    

Y Drenewydd: ➖❌❌❌➖ 

Pen-y-bont: ❌➖✅✅❌ 

Sgorio

Author Sgorio

More posts by Sgorio
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?