S4C

Navigation

O ganlyniad i bandemig Covid-19 mae Cymdeithas Bēl-droed Cymru wedi penderfynu gohirio yr holl gemau domestig tan ddydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill 2020. Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n barhaol a bydd unrhyw newyddion a datblygiadau’n cael eu rhannu ar wefan y Gymdeithas bêl-droed https://www.faw.cymru/cy/

Sion Richards

Author Sion Richards

More posts by Sion Richards
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?