S4C

Navigation

Be a part of the new football season with Sgorio

Sgorio has announced the first live matches that will be shown in the new football season.

 

 

At least 35 Welsh domestic football matches will be broadcast on the S4C and Sgorio platforms during the 2022-23 season, from the JD Cymru Premier, JD Welsh Cup, Nathaniel MG Cup and Genero Adran Leagues.

The Sgorio cameras will be at the University of South Wales Sport Park for the first live match of the season, between newly-promoted Pontypridd Town and Flint Town United on Saturday 13 August. The match will be televised live on S4C, with kick off at 5.45pm.

On Saturday 20 August, the match between Aberystwyth Town and Cardiff Met will also be shown live on S4C (Kick off 5.45pm).

The following week, Sgorio will show three live online matches in a week across its digital platforms, starting with Bala Town v Newtown on Friday 26 August (KO 7.45pm), before Pen-y-bont v Haverfordwest County on Tuesday 30 August (KO 7.45pm) and Caernarfon Town v Airbus UK on Friday 2 September (KO 7.45pm).

On Saturday 10 September, the match between champions The New Saints and Haverfordwest will be shown live online (KO 5.15pm).

Online matches will be shown on S4C Clic and on the Sgorio Facebook and YouTube pages.

Highlights from every JD Cymru Premier match will be shown on the Sgorio highlights shows every Monday, and across the Sgorio social media accounts.

Follow the @sgorio accounts on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube to receive the latest content.

Screwfix will sponsor Sgorio programmes throughout the 2022-23 season.

 

Live Sgorio matches – August and September 2022

Saturday 13 August – Pontypridd Town v Flint Town United – KO 5.45pm(S4C & S4C Clic)

Saturday 20 August – Aberystwyth Town v Cardiff Met – KO 5.45pm(S4C & S4C Clic)

Friday 26 August – Bala Town v Newtown – KO 7.45pm(S4C Clic, Sgorio YouTube & Facebook)

Tuesday 30 August – Pen-y-bont v Haverfordwest County – KO 7.45pm(S4C Clic, Sgorio YouTube & Facebook)

Friday 2 September – Caernarfon v Airbus UK – KO 7.45pm(S4C Clic, Sgorio YouTube & Facebook)

Saturday 10 September – The New Saints v Haverfordwest County – KO 5.15pm(S4C Clic, Sgorio YouTube & Facebook)

 

 

 

 

Mae Sgorio wedi cyhoeddi’r gemau byw cyntaf fydd yn cael eu dangos yn y tymor pêl-droed newydd.

 

Bydd o leiaf 35 gêm bêl-droed domestig Cymru i’w gweld ar blatfformau S4C a Sgorio yn ystod y tymor 2022-23, o’r Cymru Premier JD, Cwpan Cymru JD, Cwpan Nathaniel MG a Chynghreiriau Adran Genero.

Bydd camerâu Sgorio ym Mharc Chwaraeon Prifysgol De Cymru ar gyfer y gêm fyw cyntaf rhwng Pontypridd, a enillodd ddyrchafiad o Gynghrair y De JD y tymor diwethaf, a’r Fflint, ar nos Sadwrn 13 Awst. Bydd y gêm yn cael ei ddangos yn fyw ar S4C gyda’r gic gyntaf am 5.45yh.

Ar nos Sadwrn 20 Awst, bydd y gêm rhwng Aberystwyth a Met Caerdydd i’w gweld yn fyw ar S4C (Cic gyntaf 5.45yh).

Yr wythnos ganlynol, bydd Sgorio yn dangos tair gêm yn fyw ar-lein mewn wythnos ar draws blatfformau digidol, yn cychwyn gyda’r Bala v Y Drenewydd ar nos Wener 26 Awst (CG 7.45yh), Pen-y-bont v Hwlffordd ar nos Fawrth 30 Awst (CG 7.45yh) a Chaernarfon v Airbus UK ar nos Wener 2 Medi (CG 7.45yh).

Dydd Sadwrn 10 Medi, bydd y gêm rhwng y pencampwyr, Y Seintiau Newydd, a Hwlffordd, yn cael ei ddangos ar-lein ar blatfformau digidol (CG 5.15yh).

Bydd y gemau ar-lein i’w gweld ar S4C Clic, ac ar dudalennau Facebook ac YouTube Sgorio.

Bydd uchafbwyntiau o bob gêm yn y Cymru Premier JD yn cael eu dangos ar raglenni uchafbwyntiau Sgorio bob dydd Llun, ac ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Sgorio.

Yn ogystal, bydd Sgorio yn cyhoeddi podlediad yn trafod y newyddion pêl-droed diweddaraf yng Nghymru, ac eitemau ar y gêm genedlaethol o lawr gwlad i gêm y merched.

Dilynwch gyfrifon @sgorio ar Facebook, Twitter, Instagram ac YouTube i weld y cynnwys diweddaraf.

Bydd rhaglenni Sgorio yn cael ei noddi gan Screwfix yn ystod y tymor 2022-23.

 

Gemau byw Sgorio – Awst a Medi 2022

Nos Sadwrn 13 Awst – Pontypridd v Y Fflint – CG 5.45yh(S4C ac S4C Clic)

Nos Sadwrn 20 Awst – Aberystwyth v Met Caerdydd – CG 5.45yh(S4C ac S4C Clic)

Nos Wener 26 Awst – Y Bala v Y Drenewydd – CG 7.45yh(S4C Clic, YouTube a Facebook Sgorio)

Nos Fawrth 30 Awst – Pen-y-bont v Hwlffordd – CG 7.45yh(S4C Clic, YouTube a Facebook Sgorio)

Nos Wener 2 Medi – Caernarfon v Airbus UK – CG 7.45yh(S4C Clic, YouTube a Facebook Sgorio)

Nos Sadwrn 10 Medi – Y Seintiau Newydd v Hwlffordd – CG 5.15yh(S4C Clic, YouTube a Facebook Sgorio)

Sgorio

Author Sgorio

More posts by Sgorio
Can't find what you're looking for?